อาณาจักรสีเขียว https://greenkingdom.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-06-2016&group=4&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-06-2016&group=4&gblog=168 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-06-2016&group=4&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-06-2016&group=4&gblog=168 Mon, 27 Jun 2016 10:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=4&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=4&gblog=167 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูภาพคำสอนดี ๆ นี้) เมื่อไหร่ที่เกิดความสับสน ให้ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=4&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=4&gblog=167 Mon, 14 Mar 2016 12:31:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2016&group=4&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2016&group=4&gblog=166 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีรักษาอาการต่าง ๆ ดูแลสุขภาพ จัดโครงสร้างร่างกายให้เข้าที่ เพื่อการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเดินจงกรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2016&group=4&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2016&group=4&gblog=166 Fri, 11 Mar 2016 10:00:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2016&group=4&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2016&group=4&gblog=165 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA["มิจฉาทิฏฐิ" ความเห็นผิดที่มีกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2016&group=4&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2016&group=4&gblog=165 Mon, 07 Mar 2016 10:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-02-2016&group=4&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-02-2016&group=4&gblog=164 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าโรคภัยไข้เจ็บ จากการดื่มกาแฟ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-02-2016&group=4&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-02-2016&group=4&gblog=164 Mon, 29 Feb 2016 11:59:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=4&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=4&gblog=163 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้งาน Podcast ฟังธรรมะ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (ผู้เดินตามมรรค)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=4&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=4&gblog=163 Thu, 25 Feb 2016 12:55:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=4&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=4&gblog=162 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก หยดน้ำตา กับ ธรรมดาของสรรพสิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=4&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=4&gblog=162 Fri, 19 Feb 2016 16:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-02-2016&group=4&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-02-2016&group=4&gblog=161 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีรักษาอาการต่าง ๆ ดูแลสุขภาพ จัดโครงสร้างร่างกายให้เข้าที่ สมดุลองค์รวม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-02-2016&group=4&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-02-2016&group=4&gblog=161 Tue, 16 Feb 2016 12:13:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-12-2015&group=4&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-12-2015&group=4&gblog=159 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมคอร์สปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเอี้ยน ณ ประเทศ Switzerland]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-12-2015&group=4&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-12-2015&group=4&gblog=159 Sat, 12 Dec 2015 13:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=4&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=4&gblog=158 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟัง mp3 นี้ค่ะแล้วดีมากๆๆๆ เรื่อง พุทธธรรมในแดนพุทธภูมิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=4&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=4&gblog=158 Fri, 20 Nov 2015 9:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-11-2015&group=4&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-11-2015&group=4&gblog=157 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(7 นาที) การกินเนื้อสัตว์ บาปไหม? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-11-2015&group=4&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-11-2015&group=4&gblog=157 Wed, 11 Nov 2015 11:29:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2015&group=4&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2015&group=4&gblog=156 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฟังคลิปเสียง MP3) คอร์สปฏิบัติธรรม เบื้องต้นถึงสุดท้าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2015&group=4&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2015&group=4&gblog=156 Wed, 28 Oct 2015 11:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=4&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=4&gblog=155 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) มิตรภาพบนความถูกต้อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=4&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=4&gblog=155 Thu, 22 Oct 2015 11:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-10-2015&group=4&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-10-2015&group=4&gblog=154 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเรื่อง.. เด็กหนุ่มกับรองเท้าทั้งสองข้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-10-2015&group=4&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-10-2015&group=4&gblog=154 Sun, 18 Oct 2015 11:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=4&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=4&gblog=153 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(8 นาที) วิธีการวางตัววางใจของนักปฏิบัติธรรม กับสภานการณ์การเมือง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=4&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=4&gblog=153 Wed, 14 Oct 2015 9:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-10-2015&group=4&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-10-2015&group=4&gblog=152 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[The myth of power of gentleness and friendship]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-10-2015&group=4&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-10-2015&group=4&gblog=152 Fri, 09 Oct 2015 10:36:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-10-2015&group=4&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-10-2015&group=4&gblog=151 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[The great forgiveness]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-10-2015&group=4&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-10-2015&group=4&gblog=151 Mon, 05 Oct 2015 21:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2015&group=4&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2015&group=4&gblog=150 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานพลังแห่งความอ่อนโยนและมิตรไมตรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2015&group=4&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2015&group=4&gblog=150 Tue, 29 Sep 2015 11:16:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-09-2015&group=4&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-09-2015&group=4&gblog=149 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[การให้อภัยที่ยิ่งใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-09-2015&group=4&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-09-2015&group=4&gblog=149 Mon, 28 Sep 2015 13:42:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2015&group=4&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2015&group=4&gblog=148 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(คลิปวีดีโอสั้นๆ) เข้าใจความจริง แล้วก็เดินต่อไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2015&group=4&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2015&group=4&gblog=148 Thu, 10 Sep 2015 10:52:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2015&group=4&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2015&group=4&gblog=147 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเพราะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่สมควรทำ จึงทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2015&group=4&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2015&group=4&gblog=147 Thu, 25 Jun 2015 22:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-04-2015&group=4&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-04-2015&group=4&gblog=146 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดู VDO ฟัง MP3) ฟังธรรมบรรยายพระสูตรเรื่อง อานาปานสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-04-2015&group=4&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-04-2015&group=4&gblog=146 Sun, 26 Apr 2015 11:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-04-2015&group=4&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-04-2015&group=4&gblog=145 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าชายสิทธัตถะ การออกแสวงหาหนทางพ้นทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-04-2015&group=4&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-04-2015&group=4&gblog=145 Sat, 11 Apr 2015 11:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=4&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=4&gblog=144 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูคลิปนี้ค่ะ) ความรัก หยดน้ำตา กับธรรมดาของสรรพสิ่ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=4&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=4&gblog=144 Sun, 15 Mar 2015 12:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=4&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=4&gblog=143 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะคือความรักที่แท้จริง ความรักที่บริสุทธิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=4&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=4&gblog=143 Sun, 01 Mar 2015 11:04:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=4&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=4&gblog=142 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปวีดีโอเรื่อง "อิสระจากอวิชชา" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=4&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=4&gblog=142 Sun, 08 Feb 2015 14:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-02-2015&group=4&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-02-2015&group=4&gblog=141 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[Một câu chuyện giản dị và thông thường của pháp]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-02-2015&group=4&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-02-2015&group=4&gblog=141 Sat, 07 Feb 2015 11:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-02-2015&group=4&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-02-2015&group=4&gblog=140 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[Cartoon Dhamma - For You The Newcomer]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-02-2015&group=4&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-02-2015&group=4&gblog=140 Wed, 04 Feb 2015 10:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-02-2015&group=4&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-02-2015&group=4&gblog=139 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเพราะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่สมควรทำ จึงทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-02-2015&group=4&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-02-2015&group=4&gblog=139 Tue, 03 Feb 2015 22:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-02-2015&group=4&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-02-2015&group=4&gblog=138 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[《禅修入门》 简单的 平常的 普通的 称之为—–法]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-02-2015&group=4&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-02-2015&group=4&gblog=138 Mon, 02 Feb 2015 13:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=4&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=4&gblog=137 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[Pour Toi ‘Le Nouveau Venu’: Histoire Simple et Ordinaire du Dhamma]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=4&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=4&gblog=137 Sun, 01 Feb 2015 10:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-01-2015&group=4&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-01-2015&group=4&gblog=136 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(Comic) Für Dich, den Anfänger]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-01-2015&group=4&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-01-2015&group=4&gblog=136 Sat, 31 Jan 2015 12:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=135 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก และวิธีเปลี่ยนท่าลุกนั่งแบบสบายขาเข่า สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=135 Fri, 30 Jan 2015 12:25:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=134 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะนี่คือ การช่วยด้วยใจจริงๆ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-01-2015&group=4&gblog=134 Fri, 30 Jan 2015 9:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-01-2015&group=4&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-01-2015&group=4&gblog=133 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA["มิจฉาทิฏฐิ" ความเห็นผิดที่มีกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-01-2015&group=4&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-01-2015&group=4&gblog=133 Sat, 10 Jan 2015 10:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=132 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านนิทานสั้นๆ เรื่องนี้ค่ะ "ไม่เป็นไรอีกแล้วนะ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=132 Thu, 01 Jan 2015 21:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=131 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่องนี้กัน ความสุข..ความทุกข์..ของชีวิตมนุษย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-01-2015&group=4&gblog=131 Thu, 01 Jan 2015 9:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=130 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียงอ่านหนังสือ (mp3) ชวนม่วนชื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=130 Thu, 18 Dec 2014 10:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=129 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(mp3) ลองฟังแล้วดีมากๆๆๆ เรื่อง พุทธธรรมในแดนพุทธภูมิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-12-2014&group=4&gblog=129 Thu, 18 Dec 2014 9:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=4&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=4&gblog=128 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(บทกลอน) ชีวิตคนเรานั้นไซร์ก็คล้ายรุ้งกินน้ำ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=4&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=4&gblog=128 Thu, 11 Dec 2014 10:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2014&group=4&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2014&group=4&gblog=127 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังอาจารย์เล่าเรื่องนี้ค่ะ "บุญมี กับ กรรมบัง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2014&group=4&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2014&group=4&gblog=127 Thu, 04 Dec 2014 22:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=126 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=126 Thu, 27 Nov 2014 11:35:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=125 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่น (mp3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-11-2014&group=4&gblog=125 Thu, 27 Nov 2014 11:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-10-2014&group=4&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-10-2014&group=4&gblog=124 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรระวัง เสริมการปฏิบัติธรรม ข้อคิดจากเรื่อง "นกกับต้นไม้"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-10-2014&group=4&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-10-2014&group=4&gblog=124 Thu, 30 Oct 2014 13:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=4&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=4&gblog=123 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่อง "อะไรคือสิ่งสำคัญ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=4&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=4&gblog=123 Wed, 29 Oct 2014 13:22:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=4&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=4&gblog=122 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูคลิปนี้กันค่ะ) ภัยของการใช้บัตรเครดิต โลกภายใต้กรอบความคิด และ กับดักของกิเลส ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=4&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=4&gblog=122 Tue, 28 Oct 2014 12:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2014&group=4&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2014&group=4&gblog=120 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านบทสัมภาษณ์นี้กันค่ะ เรื่อง ความไว้ใจในพ่อแม่ และการเลี้ยงลูก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2014&group=4&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2014&group=4&gblog=120 Mon, 27 Oct 2014 13:24:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=4&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=4&gblog=119 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูภาพนี้กันค่ะ) เพราะตอนนี้คือโอกาสทองในหมู่ดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=4&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=4&gblog=119 Sun, 26 Oct 2014 13:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-10-2014&group=4&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-10-2014&group=4&gblog=118 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะนี่คือ กระแสแห่งกรรม กระแสแห่งเหตุปัจจัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-10-2014&group=4&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-10-2014&group=4&gblog=118 Thu, 23 Oct 2014 13:04:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=4&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=4&gblog=117 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) เพราะนี่อาจเป็นชาติที่ดีที่สุดของเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=4&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=4&gblog=117 Tue, 21 Oct 2014 13:41:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=4&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=4&gblog=115 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟัง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม "ทุบเปลือกทำลายเม็ด"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=4&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=4&gblog=115 Fri, 03 Oct 2014 22:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2014&group=4&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2014&group=4&gblog=114 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพ) ปฏิบัติธรรม ต้องรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2014&group=4&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2014&group=4&gblog=114 Wed, 01 Oct 2014 2:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2014&group=4&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2014&group=4&gblog=113 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(8 นาที) ภัยจากการปรามาสพระอริยเจ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2014&group=4&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2014&group=4&gblog=113 Mon, 29 Sep 2014 10:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=112 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(3 นาที) เพียงแค่หยุด ก็จบแล้ว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=112 Tue, 23 Sep 2014 12:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=111 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(4 นาที) ไม่ได้อยู่ที่เราคิด ว่าผิดหรือถูก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-09-2014&group=4&gblog=111 Tue, 23 Sep 2014 12:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=110 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทีมธรรมะ VS ทีมอธรรม (เราเป็นคนดีจริงๆน่ะหรือ) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=110 Sat, 20 Sep 2014 11:01:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=109 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเจตนาต่าง กรรมก็เลยต่าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-09-2014&group=4&gblog=109 Sat, 20 Sep 2014 10:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=108 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(6 นาที) สำคัญที่ ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=108 Wed, 17 Sep 2014 10:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=107 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟัง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรมเบื้องต้น "มัคคานุคา"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-09-2014&group=4&gblog=107 Wed, 17 Sep 2014 16:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-09-2014&group=4&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-09-2014&group=4&gblog=106 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อง "บุญมี กับ กรรมบัง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-09-2014&group=4&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-09-2014&group=4&gblog=106 Sun, 14 Sep 2014 22:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=4&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=4&gblog=105 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[... เพียงแค่ปล่อยมือนะ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=4&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=4&gblog=105 Sat, 13 Sep 2014 0:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2014&group=4&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2014&group=4&gblog=104 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[...การปฏิบัติธรรม สำคัญที่ทำจริง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2014&group=4&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-09-2014&group=4&gblog=104 Wed, 10 Sep 2014 11:09:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=103 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพกลอน) เพียงแค่สายรุ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=103 Sun, 07 Sep 2014 13:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=102 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[วางตัววางตนลงซะ (อ่าน+ดูภาพประกอบ) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-09-2014&group=4&gblog=102 Sun, 07 Sep 2014 13:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=4&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=4&gblog=101 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่อง "แท้จริงอะไรคือสิ่งสำคัญ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=4&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=4&gblog=101 Sat, 06 Sep 2014 21:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=100 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูคลิปวีดีโอนี้) ความรัก หยดน้ำตา กับธรรมดาของสรรพสิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=100 Sat, 30 Aug 2014 10:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2016&group=12&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2016&group=12&gblog=77 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียงนี้!! MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม โตขึ้นหนูจะเป็นเบนซ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2016&group=12&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2016&group=12&gblog=77 Mon, 04 Jul 2016 14:07:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=12&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=12&gblog=76 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปวีดีโอนี้ วิธีการเลี้ยงลูก การสอนลูก ความรัก ความเข้าใจกันและกัน (อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=12&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2016&group=12&gblog=76 Mon, 14 Mar 2016 12:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-03-2016&group=12&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-03-2016&group=12&gblog=75 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปนี้ ดีมาก ๆ "สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู" ตอน อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-03-2016&group=12&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-03-2016&group=12&gblog=75 Fri, 04 Mar 2016 11:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2016&group=12&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2016&group=12&gblog=74 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเรื่อง.. เด็กหนุ่มกับรองเท้าทั้งสองข้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2016&group=12&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2016&group=12&gblog=74 Thu, 03 Mar 2016 16:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=12&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=12&gblog=73 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม สัมมาสังกัปโป จุดเปลี่ยนสู่อธิปัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=12&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=12&gblog=73 Wed, 02 Mar 2016 14:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-02-2016&group=12&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-02-2016&group=12&gblog=72 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้งาน Podcast ฟังธรรมะ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (ผู้เดินตามมรรค)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-02-2016&group=12&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-02-2016&group=12&gblog=72 Sun, 28 Feb 2016 13:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=12&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=12&gblog=71 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) ให้ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=12&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-02-2016&group=12&gblog=71 Thu, 25 Feb 2016 11:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-02-2016&group=12&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-02-2016&group=12&gblog=70 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-02-2016&group=12&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-02-2016&group=12&gblog=70 Mon, 22 Feb 2016 16:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=12&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=12&gblog=69 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[จงเป็นกำลังใจให้กับลูกในวันที่เขาพ่ายแพ้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=12&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-02-2016&group=12&gblog=69 Fri, 19 Feb 2016 12:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2016&group=12&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2016&group=12&gblog=68 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม อุบาสิกาใจพระ รุ่น ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2016&group=12&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2016&group=12&gblog=68 Sat, 23 Jan 2016 9:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-01-2016&group=12&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-01-2016&group=12&gblog=67 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญมาร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเอี้ยน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-01-2016&group=12&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-01-2016&group=12&gblog=67 Thu, 07 Jan 2016 16:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-01-2016&group=12&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-01-2016&group=12&gblog=66 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “จับมือเขียน ก.ไก่”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-01-2016&group=12&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-01-2016&group=12&gblog=66 Sat, 02 Jan 2016 11:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2015&group=12&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2015&group=12&gblog=65 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล สมาธิ ปัญญา (หยุดทิ้งขยะ ลอกพื้นบ่อ เปลี่ยนน้ำ) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2015&group=12&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-12-2015&group=12&gblog=65 Fri, 04 Dec 2015 16:12:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=12&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=12&gblog=64 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=12&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-11-2015&group=12&gblog=64 Fri, 20 Nov 2015 9:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2015&group=12&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2015&group=12&gblog=63 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[คอร์สปฏิบัติธรรมนี้ดีมากๆ เลยค่ะ มาดูคลิปวีดีโอกันนะคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2015&group=12&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2015&group=12&gblog=63 Tue, 17 Nov 2015 9:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2015&group=12&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2015&group=12&gblog=62 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(7 นาที) การกินเนื้อสัตว์ บาปไหม? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2015&group=12&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2015&group=12&gblog=62 Thu, 12 Nov 2015 10:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=12&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=12&gblog=61 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม เข้มข้น “ไฟลุกกลางหอธรรม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=12&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2015&group=12&gblog=61 Thu, 22 Oct 2015 12:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=12&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=12&gblog=60 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(8 นาที) วิธีการวางตัววางใจของนักปฏิบัติธรรม กับสภานการณ์การเมือง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=12&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-10-2015&group=12&gblog=60 Wed, 14 Oct 2015 9:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2015&group=12&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2015&group=12&gblog=59 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[วันไหนที่พ้นจากความเป็นทาส ค่อยประกาศตัวว่าเป็นอิสระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2015&group=12&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-10-2015&group=12&gblog=59 Thu, 01 Oct 2015 11:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-09-2015&group=12&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-09-2015&group=12&gblog=58 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเสียงอ่านพระสูตรประกอบดนตรี - ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-09-2015&group=12&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-09-2015&group=12&gblog=58 Thu, 24 Sep 2015 14:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-09-2015&group=12&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-09-2015&group=12&gblog=57 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฟังคลิปเสียง MP3) คอร์สปฏิบัติธรรม มัคคานุคาฮอลแลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-09-2015&group=12&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-09-2015&group=12&gblog=57 Sat, 19 Sep 2015 17:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2015&group=12&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2015&group=12&gblog=56 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(คลิปวีดีโอสั้นๆ) เข้าใจความจริง แล้วก็เดินต่อไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2015&group=12&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2015&group=12&gblog=56 Sun, 06 Sep 2015 8:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-08-2015&group=12&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-08-2015&group=12&gblog=55 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีล สมาธิ ปัญญา (หยุดทิ้งขยะ ลอกพื้นบ่อ เปลี่ยนน้ำ) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-08-2015&group=12&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-08-2015&group=12&gblog=55 Sat, 29 Aug 2015 11:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-08-2015&group=12&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-08-2015&group=12&gblog=54 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเสียงอ่านหนังสือกลัวเกิดไม่กลัวตาย (PDF, MP3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-08-2015&group=12&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-08-2015&group=12&gblog=54 Thu, 20 Aug 2015 10:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-08-2015&group=12&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-08-2015&group=12&gblog=53 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญมาร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเอี้ยน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-08-2015&group=12&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-08-2015&group=12&gblog=53 Fri, 14 Aug 2015 16:21:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-08-2015&group=12&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-08-2015&group=12&gblog=52 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) โลกนี้มีแค่ขณะเดียว ตอนนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-08-2015&group=12&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-08-2015&group=12&gblog=52 Wed, 12 Aug 2015 7:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=51 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเพราะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่สมควรทำ จึงทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=51 Mon, 03 Aug 2015 11:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=50 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเพราะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่สมควรทำ จึงทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-08-2015&group=12&gblog=50 Mon, 03 Aug 2015 22:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=49 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อควรระวัง!! ของถังสังฆทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=49 Sat, 01 Aug 2015 10:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=48 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก หยดน้ำตา กับ ธรรมดาของสรรพสิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-08-2015&group=12&gblog=48 Sat, 01 Aug 2015 10:21:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-07-2015&group=12&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-07-2015&group=12&gblog=47 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปวีดีโอคอร์สปฏิบัติธรรม จากเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-07-2015&group=12&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-07-2015&group=12&gblog=47 Sat, 25 Jul 2015 9:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2015&group=12&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2015&group=12&gblog=46 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกเจี๊ยบผู้หลงโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2015&group=12&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-07-2015&group=12&gblog=46 Sat, 04 Jul 2015 21:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-06-2015&group=12&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-06-2015&group=12&gblog=45 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก หยดน้ำตา กับ ธรรมดาของสรรพสิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-06-2015&group=12&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-06-2015&group=12&gblog=45 Fri, 19 Jun 2015 22:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-06-2015&group=12&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-06-2015&group=12&gblog=44 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้นำทางต้องปฏิบัติ แล้วพ้นทุกข์ได้จริงที่ตนเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-06-2015&group=12&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-06-2015&group=12&gblog=44 Tue, 16 Jun 2015 10:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-06-2015&group=12&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-06-2015&group=12&gblog=43 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(11 นาที) เพราะความทุกข์เพียงแค่เกิดขึ้นดับไป ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-06-2015&group=12&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-06-2015&group=12&gblog=43 Wed, 10 Jun 2015 11:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-05-2015&group=12&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-05-2015&group=12&gblog=42 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมเราต้องศึกษาธรรมะ ทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-05-2015&group=12&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-05-2015&group=12&gblog=42 Sat, 30 May 2015 11:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=41 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปวีดีโอนี้กันค่ะ "การเลี้ยงลูก วิธีการสอนลูก ความรักในครอบครอบครัว"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=41 Sun, 24 May 2015 6:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ในหลักสูตร "มัคคานุคาเข้ม ก-ฮ" โดยวิปัสสนาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-05-2015&group=12&gblog=40 Sun, 24 May 2015 16:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-05-2015&group=12&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-05-2015&group=12&gblog=39 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟัง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ชื่อคอร์สว่า "คอร์สนี้ไม่รู้เรื่อง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-05-2015&group=12&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-05-2015&group=12&gblog=39 Mon, 11 May 2015 15:10:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-04-2015&group=12&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-04-2015&group=12&gblog=38 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความน่ากลัวของสังสารวัฏ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-04-2015&group=12&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-04-2015&group=12&gblog=38 Thu, 09 Apr 2015 9:08:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-03-2015&group=12&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-03-2015&group=12&gblog=37 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) เพราะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-03-2015&group=12&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-03-2015&group=12&gblog=37 Sat, 28 Mar 2015 9:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-03-2015&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-03-2015&group=12&gblog=36 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพการ์ดคำสอน) อย่าเอาชีวิตทั้งหมดไปทิ้งไว้ที่เป้าหมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-03-2015&group=12&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-03-2015&group=12&gblog=36 Wed, 18 Mar 2015 12:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=12&gblog=35 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะการปฏิบัติธรรม สำคัญที่ทำจริง!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=12&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-03-2015&group=12&gblog=35 Sun, 15 Mar 2015 9:50:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2015&group=12&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2015&group=12&gblog=34 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรม "คอร์สเข้ม-คอร์สนี้ไม่มีในโลก"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2015&group=12&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-03-2015&group=12&gblog=34 Wed, 11 Mar 2015 22:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2015&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2015&group=12&gblog=33 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรมเข้ม “ไฟลุกกลางหอธรรม”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2015&group=12&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2015&group=12&gblog=33 Mon, 09 Mar 2015 12:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=12&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=12&gblog=32 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำ ทำไปเพื่ออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=12&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2015&group=12&gblog=32 Sun, 01 Mar 2015 11:01:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=31 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) เพราะคือความรักที่แท้จริง ความรักที่บริสุทธิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=31 Mon, 23 Feb 2015 8:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=30 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปนี้กันค่ะ (6 นาที) สำคัญที่ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-02-2015&group=12&gblog=30 Mon, 23 Feb 2015 16:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-02-2015&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-02-2015&group=12&gblog=29 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปนี้กันค่ะ (6 นาที) สำคัญที่ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-02-2015&group=12&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-02-2015&group=12&gblog=29 Thu, 12 Feb 2015 11:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=28 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ในหลักสูตร "มัคคานุคาเข้ม ก-ฮ" โดยวิปัสสนาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=28 Wed, 11 Feb 2015 16:55:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=27 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฟังคลิปวีดีโอนี้ค่ะ) ความสุข ความทุกข์ แท้จริงแล้วคืออะไร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-02-2015&group=12&gblog=27 Wed, 11 Feb 2015 11:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=12&gblog=26 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) เพราะคือความรักที่แท้จริง ความรักที่บริสุทธิ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=12&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-02-2015&group=12&gblog=26 Sun, 08 Feb 2015 13:34:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-02-2015&group=12&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-02-2015&group=12&gblog=25 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูคลิปวีดีโอเรื่อง "สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่เราไม่เคยรู้จัก"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-02-2015&group=12&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-02-2015&group=12&gblog=25 Fri, 06 Feb 2015 14:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=12&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=12&gblog=24 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าชายสิทธัตถะ การออกแสวงหาหนทางพ้นทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=12&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-02-2015&group=12&gblog=24 Sun, 01 Feb 2015 9:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=23 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเอี้ยน ณ ประเทศ Switzerland]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=23 Thu, 29 Jan 2015 22:38:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=22 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง MP3 คอร์สปฏิบัติธรรมเบื้องต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-01-2015&group=12&gblog=22 Thu, 29 Jan 2015 16:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-01-2015&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-01-2015&group=12&gblog=21 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ให้ช่วยด้วยใจจริงๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-01-2015&group=12&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-01-2015&group=12&gblog=21 Tue, 27 Jan 2015 9:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=12&gblog=20 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(6 นาที) สาเหตุที่ทำให้นั่งสมาธิแล้วไม่สงบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=12&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=12&gblog=20 Sat, 24 Jan 2015 8:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2015&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2015&group=12&gblog=19 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมคอร์สปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเอี้ยน ณ ประเทศ Switzerland]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2015&group=12&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-01-2015&group=12&gblog=19 Fri, 23 Jan 2015 22:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-01-2015&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-01-2015&group=12&gblog=18 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[จึงเปลี่ยนเส้นทางชีวิต คนเราเกิดมาทำไม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-01-2015&group=12&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-01-2015&group=12&gblog=18 Mon, 05 Jan 2015 11:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-01-2015&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-01-2015&group=12&gblog=17 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดเตือนใจ) หากเราเชื่อมั่นว่าเราทำสิ่งที่ดีงามได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-01-2015&group=12&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-01-2015&group=12&gblog=17 Sat, 03 Jan 2015 12:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-12-2014&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-12-2014&group=12&gblog=16 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข..ความทุกข์..ของชีวิตมนุษย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-12-2014&group=12&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-12-2014&group=12&gblog=16 Wed, 31 Dec 2014 12:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-12-2014&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-12-2014&group=12&gblog=15 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าไปให้ถึงต้นเหตุของทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-12-2014&group=12&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-12-2014&group=12&gblog=15 Tue, 23 Dec 2014 10:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-12-2014&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-12-2014&group=12&gblog=14 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่ทำ ทำไปเพื่ออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-12-2014&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-12-2014&group=12&gblog=14 Wed, 17 Dec 2014 11:57:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-12-2014&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-12-2014&group=12&gblog=13 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม ที่ชื่อคอร์สว่า "คอร์ส ก-ฮ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-12-2014&group=12&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-12-2014&group=12&gblog=13 Sat, 13 Dec 2014 10:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=12&gblog=12 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) มิตรภาพบนความถูกต้อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=12&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=11-12-2014&group=12&gblog=12 Thu, 11 Dec 2014 10:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-11-2014&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-11-2014&group=12&gblog=11 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) เพราะได้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วได้พบพระพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-11-2014&group=12&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-11-2014&group=12&gblog=11 Sat, 29 Nov 2014 17:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-11-2014&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-11-2014&group=12&gblog=10 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[จึงเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เราเกิดมาทำไม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-11-2014&group=12&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-11-2014&group=12&gblog=10 Wed, 26 Nov 2014 10:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=99 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพการ์ตูนเตือนใจ) เรื่อง "ลูกนักโทษ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2014&group=4&gblog=99 Sat, 30 Aug 2014 10:05:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=98 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) จิตจึงต้องตั้งมั่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=98 Fri, 22 Aug 2014 2:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=97 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[จึงเปลี่ยนชีวิตสู่เส้นทางธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2014&group=4&gblog=97 Fri, 22 Aug 2014 12:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-08-2014&group=4&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-08-2014&group=4&gblog=96 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้แต่หยาดน้ำตา ก็มีความงามซ่อนอยู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-08-2014&group=4&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=16-08-2014&group=4&gblog=96 Sat, 16 Aug 2014 10:01:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=4&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=4&gblog=95 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) เพราะคือความจริงของทุกสิ่ง - พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=4&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=4&gblog=95 Sat, 09 Aug 2014 3:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=94 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=94 Fri, 08 Aug 2014 20:01:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=93 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(6 นาที) สำคัญที่ ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-08-2014&group=4&gblog=93 Fri, 08 Aug 2014 19:52:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2014&group=4&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2014&group=4&gblog=92 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) อ่านนิทานชาดกให้แง่คิด เรื่อง ลิงเฝ้าสวน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2014&group=4&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2014&group=4&gblog=92 Wed, 06 Aug 2014 2:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-07-2014&group=4&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-07-2014&group=4&gblog=91 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูภาพ) เพียงแค่ปล่อยมือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-07-2014&group=4&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=31-07-2014&group=4&gblog=91 Thu, 31 Jul 2014 3:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2014&group=4&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2014&group=4&gblog=90 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานเรื่อง แท้จริงอะไรกันที่สำคัญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2014&group=4&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2014&group=4&gblog=90 Wed, 30 Jul 2014 21:07:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=89 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(6 นาที) สำคัญที่ ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=89 Tue, 29 Jul 2014 13:54:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=88 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพธรรมะการ์ตูน) เพียงแค่ปล่อยมือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-07-2014&group=4&gblog=88 Tue, 29 Jul 2014 15:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-07-2014&group=4&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-07-2014&group=4&gblog=87 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาษาเยอรมัน) การ์ตูน แด่เธอผู้มาใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-07-2014&group=4&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-07-2014&group=4&gblog=87 Wed, 23 Jul 2014 15:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=4&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=4&gblog=86 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) นกกับต้นไม้ - การปฏิบัติธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=4&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=4&gblog=86 Tue, 22 Jul 2014 13:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2012&group=4&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2012&group=4&gblog=85 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองดูนี่คะ (คลิปวีดีโอ 6 นาที) ความน่ากลัวของสังสารวัฏ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2012&group=4&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-10-2012&group=4&gblog=85 Sat, 27 Oct 2012 13:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-09-2012&group=4&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-09-2012&group=4&gblog=83 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อปราโมทย์ - ของขวัญแด่ความพยายาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-09-2012&group=4&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-09-2012&group=4&gblog=83 Sat, 15 Sep 2012 13:52:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=4&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=4&gblog=76 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) ชวนม่วนชื่น – ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=4&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=4&gblog=76 Wed, 02 May 2012 19:45:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-05-2012&group=4&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-05-2012&group=4&gblog=75 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(mp3 นี้แนะนำมากๆคะ) ดูตนเองเป็นหลัก โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-05-2012&group=4&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-05-2012&group=4&gblog=75 Tue, 01 May 2012 21:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-04-2012&group=4&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-04-2012&group=4&gblog=73 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) รู้สึกตัวไว้นะ รู้สึกตัวไว้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-04-2012&group=4&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-04-2012&group=4&gblog=73 Sun, 29 Apr 2012 21:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-04-2012&group=4&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-04-2012&group=4&gblog=71 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) สิ่งต่างๆย่อมเปลี่ยนแปลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-04-2012&group=4&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-04-2012&group=4&gblog=71 Thu, 05 Apr 2012 21:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-04-2012&group=4&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-04-2012&group=4&gblog=70 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดความเคร่งตึงฝ่าเท้า สู่การเจริญอานาปานสติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-04-2012&group=4&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-04-2012&group=4&gblog=70 Tue, 03 Apr 2012 21:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-03-2012&group=4&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-03-2012&group=4&gblog=68 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อันตรายของการขวางทางบุญผู้อื่น - ดังตฤณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-03-2012&group=4&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-03-2012&group=4&gblog=68 Thu, 29 Mar 2012 15:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-03-2012&group=4&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-03-2012&group=4&gblog=67 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไม่ยอมรับความจริง แล้วเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงได้ - อ.สุภีร์ ทุมทอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-03-2012&group=4&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=27-03-2012&group=4&gblog=67 Tue, 27 Mar 2012 21:39:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-03-2012&group=4&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-03-2012&group=4&gblog=66 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองอ่านเรื่อง "นรก" กันค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-03-2012&group=4&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-03-2012&group=4&gblog=66 Thu, 22 Mar 2012 21:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-03-2012&group=4&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-03-2012&group=4&gblog=65 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดเตือนใจ) สิ่งสุดท้ายที่อยากมอง คืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-03-2012&group=4&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=19-03-2012&group=4&gblog=65 Mon, 19 Mar 2012 21:26:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2012&group=4&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2012&group=4&gblog=63 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทิศส่วนกุศล บุญเราจะลดลงหรือไม่ - อ้างอิงจากพระสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2012&group=4&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=14-03-2012&group=4&gblog=63 Wed, 14 Mar 2012 21:25:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2012&group=4&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2012&group=4&gblog=62 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) จงรักษาสัจจะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2012&group=4&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-03-2012&group=4&gblog=62 Fri, 09 Mar 2012 21:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2012&group=4&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2012&group=4&gblog=61 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) จงลงมือทำวันนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2012&group=4&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=07-03-2012&group=4&gblog=61 Wed, 07 Mar 2012 21:44:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2012&group=4&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2012&group=4&gblog=60 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าจะกราบไหว้... ต้องทำด้วยปัญญา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2012&group=4&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-03-2012&group=4&gblog=60 Sat, 03 Mar 2012 21:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-02-2012&group=4&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-02-2012&group=4&gblog=59 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเริ่มต้นปฏิบัติธรรม สำหรับผู้เริ่มต้น แบบเริ่มต้นจริงๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-02-2012&group=4&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=20-02-2012&group=4&gblog=59 Mon, 20 Feb 2012 8:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-12-2011&group=4&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-12-2011&group=4&gblog=58 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงนี้อาจมีคำทำนาย โน่นนี่ออกมา...พยามระมัดระวัง การแสดงความคิดเห็นกันนะคะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-12-2011&group=4&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-12-2011&group=4&gblog=58 Thu, 08 Dec 2011 17:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2011&group=4&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2011&group=4&gblog=57 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนๆคะ รู้สึกตัวทันถึงความปรุงแต่งที่เป็นบวกเป็นลบ จากการเสพสิ่งต่างๆไหมคะ ^__^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2011&group=4&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-08-2011&group=4&gblog=57 Tue, 30 Aug 2011 23:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-08-2011&group=4&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-08-2011&group=4&gblog=56 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ลายทาง แผนที่ ที่หลวงพ่อปราโมทย์ฝากเอาไว้ให้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-08-2011&group=4&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-08-2011&group=4&gblog=56 Sun, 28 Aug 2011 21:55:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2011&group=4&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2011&group=4&gblog=52 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองกลับมาพิจารณา จุดตั้งต้นความรู้สึกตัวของเรากันนะคะ ^___^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2011&group=4&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-08-2011&group=4&gblog=52 Mon, 22 Aug 2011 22:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-08-2011&group=4&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-08-2011&group=4&gblog=51 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง - แนะนำเล่มนี้เลยค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-08-2011&group=4&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-08-2011&group=4&gblog=51 Thu, 18 Aug 2011 3:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2011&group=4&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2011&group=4&gblog=48 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาอาจจะยังไม่ตายนะ !!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2011&group=4&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-08-2011&group=4&gblog=48 Sat, 06 Aug 2011 21:57:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-08-2011&group=4&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-08-2011&group=4&gblog=46 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาอาจจะยังไม่ตายนะ !!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-08-2011&group=4&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=05-08-2011&group=4&gblog=46 Fri, 05 Aug 2011 23:08:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-08-2011&group=4&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-08-2011&group=4&gblog=43 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-08-2011&group=4&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-08-2011&group=4&gblog=43 Tue, 02 Aug 2011 21:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2011&group=4&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2011&group=4&gblog=41 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) แด่เธอผู้มาใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2011&group=4&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=30-07-2011&group=4&gblog=41 Sat, 30 Jul 2011 21:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-07-2011&group=4&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-07-2011&group=4&gblog=30 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญที่ถูกลืม - พระไพศาล วิสาโล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-07-2011&group=4&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-07-2011&group=4&gblog=30 Sat, 02 Jul 2011 20:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2011&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2011&group=4&gblog=29 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) แด่เธอผู้มาใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2011&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-06-2011&group=4&gblog=29 Sat, 25 Jun 2011 21:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=3&gblog=46 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพการ์ตูนให้ข้อคิด) มองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรบ้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=3&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=3&gblog=46 Thu, 06 Nov 2014 10:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=3&gblog=45 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูภาพนี้กันค่ะ) เพราะเชื่อมั่นว่าเราทำสิ่งที่ดีงามได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=3&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-10-2014&group=3&gblog=45 Wed, 29 Oct 2014 12:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=3&gblog=44 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพ) พึงเมตตาเมตตาผู้อื่น เพราะสัตว์ทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุกข์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=3&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=28-10-2014&group=3&gblog=44 Tue, 28 Oct 2014 3:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=3&gblog=43 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูภาพนี้กันค่ะ) เพราะทำสิ่งที่ดีงาม จึงทำให้ดีที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=3&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=26-10-2014&group=3&gblog=43 Sun, 26 Oct 2014 14:03:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2014&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2014&group=3&gblog=42 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่อง "ผ้าปูที่นอนแสนรัก" ให้ข้อคิดเล็กๆ ไว้น่าสนใจและดีเลยค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2014&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-10-2014&group=3&gblog=42 Wed, 22 Oct 2014 14:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=3&gblog=41 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) เพราะฉันเลือกที่จะมอบให้ ไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบแทน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=21-10-2014&group=3&gblog=41 Tue, 21 Oct 2014 14:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=3&gblog=40 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านการ์ตูนเรื่องนี้กันค่ะ "กรรมพยากรณ์" กับฟังเรื่อง "7 เดือนบรรลุธรรม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=3&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=03-10-2014&group=3&gblog=40 Fri, 03 Oct 2014 9:31:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=39 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่อง "บุญมี กับ กรรมบัง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=39 Thu, 25 Sep 2014 23:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=38 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพการ์ตูน) เพียงแค่ปล่อยมือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-09-2014&group=3&gblog=38 Thu, 25 Sep 2014 0:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=3&gblog=37 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[...เพียงวางความถือตัวถือตนที่แบกไว้ เพียงวางลงซะ ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=13-09-2014&group=3&gblog=37 Sat, 13 Sep 2014 13:48:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=3&gblog=36 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูภาพ) ให้มองไปที่ประโยชน์สุขของผู้รับ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-09-2014&group=3&gblog=36 Sat, 06 Sep 2014 11:21:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=3&gblog=35 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(Image Dhamma) Just let it go]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-08-2014&group=3&gblog=35 Sat, 09 Aug 2014 9:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=3&gblog=34 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(อ่านการ์ตูน) สู่ความสิ้นทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-07-2014&group=3&gblog=34 Tue, 22 Jul 2014 3:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-07-2014&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-07-2014&group=3&gblog=33 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพการ์ตูน) สู่ความสิ้นทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-07-2014&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-07-2014&group=3&gblog=33 Thu, 17 Jul 2014 3:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-06-2011&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-06-2011&group=3&gblog=32 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) แด่เธอผู้มาใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-06-2011&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-06-2011&group=3&gblog=32 Fri, 24 Jun 2011 20:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=3&gblog=31 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพการ์ตูน) อย่าเอาชีวิตทั้งหมดไปทิ้งไว้ที่เป้าหมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=3&gblog=31 Sat, 29 Sep 2012 15:57:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=3&gblog=30 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-05-2012&group=3&gblog=30 Wed, 02 May 2012 10:12:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=14&gblog=1 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[Cartoon Dhamma – For You The Newcomer]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=14&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=14&gblog=1 Mon, 23 Nov 2015 10:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2016&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2016&group=13&gblog=7 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังคลิปเสียง MP3 เรื่อง "ความรู้ ต้องมาเข้าคู่กับ ความรัก"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2016&group=13&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=01-03-2016&group=13&gblog=7 Tue, 01 Mar 2016 14:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=13&gblog=6 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฟังคลิป mp3 เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม) อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทพเทวดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=13&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=23-11-2015&group=13&gblog=6 Mon, 23 Nov 2015 9:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-09-2015&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-09-2015&group=13&gblog=5 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฟัง mp3 หรืออ่าน pdf) ทำความเข้าใจเรื่อง "กรรม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-09-2015&group=13&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-09-2015&group=13&gblog=5 Sat, 12 Sep 2015 11:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=13&gblog=4 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่องนี้กันค่ะ "เพราะคือ กระแสแห่งกรรม กระแสแห่งเหตุปัจจัย"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=13&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=13&gblog=4 Sat, 22 Nov 2014 7:58:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=13&gblog=3 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยคุณงามความดีอย่างยิ่งยวด เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=13&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=13&gblog=3 Sat, 15 Nov 2014 10:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=13&gblog=2 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่อง "ลิงเฝ้าสวน" ข้อคิดจากนิทานชาดก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=13&gblog=2 Wed, 12 Nov 2014 2:04:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=13&gblog=1 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(อ่่านเรื่องนี้ค่ะ) เพราะคือ กระแสแห่งกรรม กระแสแห่งเหตุปัจจัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=06-11-2014&group=13&gblog=1 Thu, 06 Nov 2014 10:15:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=12&gblog=9 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่องนี้กันค่ะ "บุญมี กับ กรรมบัง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=12&gblog=9 Tue, 25 Nov 2014 23:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2014&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2014&group=12&gblog=8 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพคำสอน) เพราะไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบแทน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2014&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=17-11-2014&group=12&gblog=8 Mon, 17 Nov 2014 14:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=7 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก หยดน้ำตา กับธรรมดาของสรรพสิ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=7 Sat, 15 Nov 2014 0:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=6 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่องนี้ค่ะ "แท้จริงอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิต"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=15-11-2014&group=12&gblog=6 Sat, 15 Nov 2014 17:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=12&gblog=5 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวโหลดคลิปเสียง mp3 คอร์สปฏิบัติธรรม “ทุบเปลือกทำลายเม็ด”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=12-11-2014&group=12&gblog=5 Wed, 12 Nov 2014 13:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=12&gblog=4 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[ระวัง! อย่าจมลงไปเป็นอย่างนั้น ความน่ากลัวของสงสารวัฏ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=12&gblog=4 Mon, 10 Nov 2014 13:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=3 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) ให้มองไปที่ประโยชน์สุขของผู้รับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=3 Sat, 08 Nov 2014 13:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=2 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[อ่านเรื่องนี้ค่ะ "มิตรภาพ ความรัก และสิ่งสำคัญที่แท้จริง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=12&gblog=2 Sat, 08 Nov 2014 21:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=12&gblog=1 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(บทสัมภาษณ์) ความไว้ใจในพ่อแม่ และการเลี้ยงลูก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=12&gblog=1 Tue, 04 Nov 2014 15:24:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=11&gblog=9 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) พึงเมตตาเมตตาผู้อื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=11&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=02-03-2016&group=11&gblog=9 Wed, 02 Mar 2016 15:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-06-2015&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-06-2015&group=11&gblog=8 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[คลิปธรรมะ ซับภาษารัซเซีย - о Дхамме Развитие памятования в повседневной жизни (русские субтитры)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-06-2015&group=11&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=09-06-2015&group=11&gblog=8 Tue, 09 Jun 2015 11:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=11&gblog=7 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่เธอผู้มาใหม่ - (ฉบับการ์ตูน แบบตัวหนังสือ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=11&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=24-01-2015&group=11&gblog=7 Sat, 24 Jan 2015 8:38:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=11&gblog=6 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) ต้องรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=11&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=25-11-2014&group=11&gblog=6 Tue, 25 Nov 2014 9:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=11&gblog=5 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ฉบับการ์ตูน) แด่เธอผู้มาใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=11&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=22-11-2014&group=11&gblog=5 Sat, 22 Nov 2014 8:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-11-2014&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-11-2014&group=11&gblog=4 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ดูภาพการ์ตูนธรรมะ) สู่ความสิ้นทุกข์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-11-2014&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=18-11-2014&group=11&gblog=4 Tue, 18 Nov 2014 12:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=11&gblog=3 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพการ์ตูนการ์ดคำสอน) มองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=10-11-2014&group=11&gblog=3 Mon, 10 Nov 2014 9:20:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=11&gblog=2 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(ภาพธรรมะ) แค่ปล่อยมือ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=08-11-2014&group=11&gblog=2 Sat, 08 Nov 2014 13:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=11&gblog=1 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ดคำสอน) พึงเมตตาเมตตาผู้อื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=04-11-2014&group=11&gblog=1 Tue, 04 Nov 2014 15:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=6&gblog=4 https://greenkingdom.bloggang.com/rss <![CDATA[คลิกอ่านเรื่องนี้ค่ะ "ไม่เป็นไรแล้วนะ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=greenkingdom&month=29-09-2012&group=6&gblog=4 Sat, 29 Sep 2012 14:35:36 +0700